Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

In gì trên bao bì nhãn thực phẩm
Ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm là gì?
Theo nghị định 43/2017 NĐ-CP thì ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, Máy in phun date quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

In gì trên bao bì nhãn thực phẩm

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

- Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn phải được thể hiện bằng Tiếng Việt.
- Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc ghi nhãn bằng Tiếng Việt thì nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung Tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt. Nên dùng Máy in phun date công nghiệp để in hạn sử dụng lên bao bì.
- Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Nội dung bắt buộc ghi nhãn thực phẩm

Lương thực:
- Định lượng;
- Ngày sản xuất;
- Hạn sử dụng;
- Thông tin cảnh báo (nếu có)
Thực phẩm:
- Định lượng;
- Ngày sản xuất;
- Hạn sử dụng
- Thành phần hoặc thành phần định lượng;
- Thông tin, cảnh báo;
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Định lượng;
- Ngày sản xuất;
- Hạn sử dụng;
- Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng;
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;
- Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);
- Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;
- Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
Rượu:
- Định lượng;
- Hàm lượng etanol;
- Hạn sử dụng (nếu có);
- Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang);
- Thông tin cảnh báo (nếu có);
- Mã nhận diện lô (nếu có).
Tên thực phẩm:
Phải đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chứ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa. Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa. Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.
Ghi thành phần, thành phần định lượng
Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra thực phẩm và tồn tại trong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi
Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn thực phẩm để gây sự chú ý đối với thực phẩm thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.
Đối với thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đén thấp về khối lượng.
Đối với thực phẩm ghi giá trị dinh dưỡng thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm thể hiện khoảng giá trị dinh dưỡng tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.
Đối với thực phẩm thủy sản nếu bổ sung nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm thì ghi thêm thành phần định lượng của nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm tương ứng.
Ngày sản xuất, hạn sử dụng:
Ngày sản xuất, hạn sử dụng thực phẩm là mực in công nghiệp được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.
Đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu thì ngày sản xuất là ngày cấp đông lần đầu tiên của sản phẩm. Hạn sử dụng là ngày được nhà sản xuất tại nước sản xuất ghi trên bao bì hàng hóa xuất khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bái Viết Liên Quan Khác

Giải thích vì sao thực phẩm dễ bị hư hỏng

Danh mục:   giá mực in công nghiệp Dự án:   giá Máy in phun date công nghiệp Các loại thực phẩm khác nhau có thời hạn sử dụng cũng ...

Bài đăng phổ biến